วันที่ 17 ม.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุล้ม ขณะออกกำลังพระวรกาย


11 ม.ค. 2564, 20:09

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุล้ม  ขณะออกกำลังพระวรกายวันที่ 11 มกราคม เวลา 19.42 น. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร 


โดยมีความว่า เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ ไปเวลาประมาณ 2 เดือน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน©2018 ONBNEWS. All rights reserved.