วันที่ 17 ม.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จ.สุรินทร์


13 ม.ค. 2564, 16:42

ในหลวง พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จ.สุรินทร์วันนี้ (13 ม.ค.64) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,500 ผืน


 

โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่นายอำเภอ จำนวน 17 อำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาล ที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 2,500 ชุด

ให้กับนายอำเภอ ก่อนนำไปส่งมอบแก่ประชาชนในแต่พื้นที่ต่อไป ขณะเดียวกันได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองด้วย จำนวน 150 คน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในครั้งนี้

 


 

 

 


 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.