วันที่ 17 ม.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี เร่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน


13 ม.ค. 2564, 18:03เทศบาลตำบลหนองฉาง อุทัยธานี เร่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
( 13 ม.ค.64 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่จังหวัดอุทัยธานี นายนายดำรงค์ นพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนอฉาง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหนองฉาง โรงพยาบาลหนองฉาง และสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฉาง เพื่อดูความพร้อมในการป้องกันมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาดสดทั้ง 2 แห่ง ทั้งตลาดของเทศบาลและตลาดสดเอกชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ระลอกใหม่นั้นมีการระบาดรวดเร็ว และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลตำบลหนองฉางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในเขตเทศบาลที่ยังมีจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดคือ ตลาดสด ที่ยังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนจึงได้ทำการล้างพื้นทำความสะอาด พร้อมฉีดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด – 19 


 โดยการทำความสะอาดในครั้งนี้ได้ล้างพื้นตลาดสดเทศบาลและทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณตลาดสดเทศบาล และตลาดสดของเอกชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองฉาง รวมถึงทำการล้างถนนหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองหนองฉาง เพื่อลดฝุ่นหรือมลพิษ PM 2.5 ที่อาจเกินค่ามาตรฐาน โดยทางเทศบาลตำบลหนองฉาง เผยว่าเพื่อความไม่ประมาท และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาเดินซื้อของในตลาดสดทั้ง 2 แห่ง จึงจะทำการล้างทำความสะอาดฉีดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในทุกๆ สัปดาห์ และถึงแม้ในอุทัยธานีไม่มีการแพร่ระบาดแต่ก็ต้องป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน

 


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.