วันที่ 17 ม.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นำฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งด่านสกัดโควิด-19 เส้นทางรอง เข้มมาตรการสธ. (ภาพ)


13 ม.ค. 2564, 19:38อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นำฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งด่านสกัดโควิด-19 เส้นทางรอง เข้มมาตรการสธ. (ภาพ)
วันนี้ ( 13 ม.ค.64 ) เวลา 17.00 น. อำเภอบ้านหมี่ นำโดย ว่าที่ ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วย นายวสุธร กุยแก้ว นาย กัญจน์ ตัณฑ์ทัยย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง ลูกจ้าง สย. ลูกจ้างชั่วคราว สมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านหมี่ สาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลบางกะพี้ ตำบลดงพลับ ในการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางรอง (เส้น 3096) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (covid - 19) ณ สี่แยกไฟแดงบ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้

1. เรียกตรวจบุคคลที่เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางสายรอง จำนวน 66 คัน  ผู้ร่วมเดินทาง 128 คน
2. ดำเนินการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่พบว่าท่านใดมีไข้สูง
3. ไม่พบผู้ที่เดินทางมากจาก 5 จว. ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ประชาชน สวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด
-ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.