เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ลูกเต่ามะเฟือง" รังที่4 ลืมตาดูโลกปล่อยลงสู่ทะเล 53 ตัว


18 ม.ค. 2564, 09:13"ลูกเต่ามะเฟือง" รังที่4 ลืมตาดูโลกปล่อยลงสู่ทะเล 53 ตัว
18 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10​ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญรังที่ 4 ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563​ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น จนกระทั่งเวลาประมาณ 23.50 น.ของเมื่อคืนนี้ ลูกเต่าได้เริ่มขึ้นสู่ปากหลุมจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 53 ตัว และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก จำนวน 5 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองที่ไม่แข็งแรงต้องอนุบาลรอปล่อย 11 ตัว


ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 1 ตัว ไข่หยุดการพัฒนา (ตายโคม) 3 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 46 ฟอง ไข่ลม 18 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 137 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 58 %

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.