วันที่ 21 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปภ. กำชับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อน“วิภา”


2 ส.ค. 2562, 11:46ปภ. กำชับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อน“วิภา”
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศพบว่า พายุโซนร้อน “วิภา" จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนช่วงวันที่ 2 – 6 สิงหาคมนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง คลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม รวมถึงคลื่นลมแรง โดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที  นอกจากนี้ ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด มาตรการความปลอดภัยทางทะเล


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินถล่ม รวมถึงคลื่นลมแรง โดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที  นอกจากนี้ ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด มาตรการความปลอดภัยทางทะเล


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.