เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ร่อนหนังสือด่วนมาก ! นัดประชุม "ส.ว." ประเดิมรัฐสภาแห่งใหม่


3 ส.ค. 2562, 16:21ร่อนหนังสือด่วนมาก ! นัดประชุม "ส.ว." ประเดิมรัฐสภาแห่งใหม่
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนัฑ ผาสุช เลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงนามในหนังสือด่วนมากที่ สว 0007/(ว13) ลงวันที่ 31กรกฎาคม 2562 ถึงสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนัดประชุมวุฒิสภา ตามที่นายพรเพชร วิชิตชลชัยได้มีคำสั่งให้นัดประชุม ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ที่ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียก กาย โดยมีระเบียบวาระตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผุ้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และ พิจารณารับทราบรายงายประจำปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 14 ของพ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542 ทางด้านนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ผ13 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามที่นายชวน หลีกภัย ได้มีคำสั่งให้นัดประชุม ในวันที่ 7-8 สิงหาคมนี้ ที่ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย เช่นเดียวกัน โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ พิจารณารับทราบ เรื่อง การขอลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และการประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองมาเป็นสมาชิกส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 4 ตำแหน่ง และปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญ 


ทั้งนี้ ใน 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคภูมิใจไทย แทน นายทรงศักดิ์ ทองศรี ที่ลาออกไปปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2.นายมารุต มัสยวาณิช ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคภูมิใจไทย แทนนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ที่ลาออกไปปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคพลังประชารัฐ แทน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ลาออกไปเป็นโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี และ 4.นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรครวมพลังประชาชาติไทย แทน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ที่ลาออกไปปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.