วันที่ 1 มี.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชา


22 ก.พ. 2564, 08:53

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 19.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวง ดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม,  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ขอบคุณคลิปจาก : NewsNBT THAILAND

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.