วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 25 ก.พ. 64 ลดลง !


25 ก.พ. 2564, 09:29"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 25 ก.พ. 64 ลดลง !
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,500.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 25,600.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 25,044.32 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 26,100 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.