วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจีนปรับลดระบายน้ำเขื่อนจิ่งหง สทนช.เร่งประเมินสถานการณ์น้ำโขงรับมือผลกระทบล่วงหน้า


6 ส.ค. 2562, 15:09จีนปรับลดระบายน้ำเขื่อนจิ่งหง สทนช.เร่งประเมินสถานการณ์น้ำโขงรับมือผลกระทบล่วงหน้า
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทย ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำจิ่งหงที่จะเริ่มปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลงจาก 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น 600-800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าโรงผลิตพลังน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนกลับเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ โดยล่าสุดขณะนี้ สทนช.ได้เตรียมออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ จ.เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ กรรมการลุ่มน้ำโขงอีสาน โดยด่วนแล้ว เพื่อรับทราบสถานการณ์ พร้อมประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมมาตรการรับมือล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สทนช.จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายสมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน (ณ วันที่ 6 ส.ค.62) ระดับน้ำในสถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย และต่ำกว่าระดับตลิ่งในทุกสถานี โดยสถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับน้ำลดลง 0.02 เมตร เมื่อเทียบกับวานนี้ (5 ส.ค.62) ต่ำกว่าตลิ่ง 13.61 เมตร แนวโน้มทรงตัว สถานีหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระดับน้ำลดลง 1.35 ต่ำกว่าตลิ่ง 8.29 เมตร แนวโน้มทรงตัว สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.14 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.9 เมตร แนวโน้มทรงตัว สถานีเชียงคาน จ.เลย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.26 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.74 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานีหนองคาย จ.หนองคาย ระดับน้ำลดลง 0.10 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 10.84 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานีนครพนม จ.นครพนม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.09 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.6 เมตร แนวโน้มลดลง สถานีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.14 ต่ำกว่าตลิ่ง 7.93 เมตร แนวโน้มทรงตัว สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.12 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.42 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.