เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กตู่" เผยยกปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้องประชาชน-ภัยแล้ง เป็นงานเร่งด่วนรัฐบาล


6 ส.ค. 2562, 19:43"บิ๊กตู่" เผยยกปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้องประชาชน-ภัยแล้ง เป็นงานเร่งด่วนรัฐบาล
วันนี้ ( 6 ส.ค.62 ) เวลา 12.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการดูแลปากท้องประชาชนและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งผลจากสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจและความมั่งคงในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย  ซึ่งกระทบต่อทั้งตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ  รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำและภัยแล้ง  ปริมาณน้ำสะสมที่เก็บไว้ในเขื่อนและแม่น้ำต่าง ๆ มีจำนวนค่อนข้างน้อย จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำและเตรียมการเรื่องนี้ไว้ให้พร้อม ทั้งการขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในโครงการต่างๆ เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยงบประมาณดังกล่าวยังตั้งอยู่ในกรอบวงเงินเดิมคือ  3,200,000 ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณไว้ในลักษณะขาดดุลเช่นเดิม โดยการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.