เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สภาฯพิจารณากระทู้ทั่วไปถามรัฐบาล - ร่างข้อบังคับการประชุม


7 ส.ค. 2562, 10:41สภาฯพิจารณากระทู้ทั่วไปถามรัฐบาล - ร่างข้อบังคับการประชุม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 13.00 น. วันนี้ 7 สิงหาคม 2562 มีวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไปถามรัฐบาล 3 กระทู้ถาม ได้แก่ เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวรตามหลักการสร้างฝายทดน้ำ ในตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่บ้านกุดค้า หมู่ที่ 3 ตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง การยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่  และเรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการ 4 โครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคใต้ และวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2560 รวมถึงพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีวาระพิจารณาญัตติด่วน ซึ่งค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เช่น เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติเป็นผู้เสนอ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.