เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประธานสภาฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


7 ส.ค. 2562, 10:48ประธานสภาฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 7 ส.ค. 2562 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมายเลข 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา พระราชทรัพย์ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดมา

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.