วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 30 มี.ค. 64 ลดฮวบ !


30 มี.ค. 2564, 09:39"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 30 มี.ค. 64 ลดฮวบ !
วันที่ 30 มีนาคม 2564  สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.29 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 25,200.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 25,300.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 24,741.12 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 25,800 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 200 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.