วันที่ 16 เม.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันจักรี


6 เม.ย. 2564, 14:11มท.ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันจักรี
วันที่ (6 เม.ย. 64) เวลา 08.00 น. ที่ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง กรุงรัตนโกสินทร์จึงได้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบัน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.