วันที่ 16 เม.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.1-ปลัดมท. ร่วมพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-โคราช


7 เม.ย. 2564, 19:25มท.1-ปลัดมท. ร่วมพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-โคราช
วันนี้ (7 เม.ย.64) ที่จุดตัดกับถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 65 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงอําเภอปากช่อง – อําเภอสีคิ้ว โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ร่วมประกอบพิธีเปิดทางหลวงพิเศษฯ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมงาน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกระบบ ทั้งเส้นทางมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าในแต่ละจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะในแต่กรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนไม่ให้มีความยากลำบากในการเดินทาง กระจายไปในทุกภูมิภาคเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ รัฐบาลจะกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้งานมีความคืบหน้า และเป็นไปอย่างโปร่งใส 

 

 

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร บริเวณจุดอำนวยการบริหารจราจร Motorway (M6) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และเดินทางตรวจเยี่ยมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อำเภอสี่คิ้ว พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้


สำหรับการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 กม.5+400 โดยกรมทางหลวงจัดการจราจรทิศทางเดียวในแต่ละช่วงเวลา (จำนวน 2 ช่องจราจร) แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 9 – 13 เม.ย. 64 รองรับทิศทางขาออก (มุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ วันที่ 14 – 19 เม.ย. 64 รองรับทิศทางขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยฝั่งกลับกันจะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.