วันที่ 3 ส.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเตือนพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด ตั้งรับฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง


8 เม.ย. 2564, 10:58เตือนพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด ตั้งรับฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื่นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ เชียงใหม่, ตาก, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เลย, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สระบุรี, กาญจนบุรี และราชบุรี


ด้วยในช่วงวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น 
 ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 13 เมษายน 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.