เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รมช.ศึกษาธิการ" เปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ประจำปี 2562


10 ส.ค. 2562, 15:29"รมช.ศึกษาธิการ" เปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและกล่าวเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมีภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีประกอบด้วย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) คุณสุรินทร์ กิจนิดชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการร สสส. คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ คุณโซนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และคุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-21.00 น ที่สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

 สำหรับการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงานนี้มาแล้ว 10 ครั้ง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ถือว่าเป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีคำขวัญของงาน คือ อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง  เป็นอีกมิติหนึ่งของการส่งมอบหนังสือให้ลูกหลาน ผ่านกิจกรรม RUN for BOOKS และสานต่อให้มีธนาคารหนังสืออุบลราชธานี กิจกรรม แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้มาร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์การอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการจุดประกายการพัฒนาเด็ก

 


นอกจากนี้ในงาน มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดแสดงและจำหน่ายหนังสือ ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนสมาชิกมาจัดบูธ จำนวนมาก มีการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแนะแนวการพัฒนาศักยภาพของลูกหลานเมืองอุบล รวมทั้งการสอบวัดความรู้ ป.3 ถึง ม.3 และวิชา GAT เชื่อมโยงชั้น ม.4 ถึง ม.6 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ อบรม ประชุม สัมมนา ปาฐกถา เสริมความรู้ ทางวิชาการ และนันทนาการ ทุกวัน โดยมีดารา นักเขียน นักวิชาการ นักธุรกิจ พระ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ ข้อคิด และความบันเทิง ตลอดเวลา ทั้ง 9 วัน โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัด รวมทั้งสมาคม และสำนักพิมพ์ ต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมอย่างมากม่ายด้วย 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.