เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รมว.คมนาคม" ยืนยัน! ยังไม่อนุมัติ "ปรับขึ้นค่าแท็กซี่" เพียงรับไว้พิจารณา


10 ส.ค. 2562, 15:54"รมว.คมนาคม" ยืนยัน! ยังไม่อนุมัติ "ปรับขึ้นค่าแท็กซี่" เพียงรับไว้พิจารณา
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า จากการหารือเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น เป็นเพียงการรับข้อเสนอของทางรถแท็กซี่ไว้พิจารณาแก้ไขปัญหา ยืนยันว่า ยังไม่มีการประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารแท็กซี่ ตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ โดยเป็นการรับฟังข้อเรียกร้อง แล้วนำมาศึกษารายละเอียด ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะทั้งระบบของกระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วยงานที่มีงานก่อสร้างเส้นทางต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผู้สัญจร จัดตั้งทีม “Social public hearing and Hotline” ในช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยเบื้องต้นใช้เพจของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อเปิดหัวขอให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 สิงหาคม 2562 นี้ จากนั้นให้รวบรวมข้อสรุปกลับมายังตนเองเพื่อประกอบการพิจารณาในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่กระทรวงคมนาคมจะนัดกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ ผู้ประกอบการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง,ผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์ มาสรุปเรื่องค่าบริหารและแก้ไขปัญหาในภาพรวมร่วมกัน


ทั้งนี้ ต้องดูว่าผู้ประกอบการมีต้นทุนจริงๆ อย่างไรจะได้แก้ไขได้ตรงจุด โดยเบื้องต้นมีการเพิ่มรายได้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่อีกหลายช่องทาง เช่น การเพิ่มโฆษณาบนรถ ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากกระแสข่าวต่างๆ ต้องยกระดับปรับปรุงคุณภาพการบริการ จะได้เป็นแนวทางการปรับค่าโดยสารในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นหากประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถเสนอมาได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.