วันที่ 18 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsแขนกลเครื่องมือทุ่นแรง เทคโนโลยีสุดล้ำในยุคนี้


27 เม.ย. 2564, 11:10แขนกลเครื่องมือทุ่นแรง เทคโนโลยีสุดล้ำในยุคนี้
การพัฒนาหุ่นยนต์ในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาอยู่หลายรูปแบบ นับว่าเปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้นำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์บวกกับวิศวกรรม มาผสานให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงที่สุด ตอบโจทย์ที่สุดและได้รับมาตรฐาน มีความปลอดภัยด้วย อย่างที่เราเริ่มจะเห็นกันในงานเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยส่วนมากจะเริ่มมีการนำเอามือกล เข้ามาช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เพื่อที่จะให้เพิ่มจำนวนผลผลิตของสินค้าได้มากขึ้น รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของทางตลาด

 

ทำไมมนุษย์ถึงต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา และมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร

จุดประสงค์ในการที่มนุษย์เราคิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ นั่นก็เพราะว่าเพื่อให้นำมาช่วยเหลืองานบางอย่างที่มนุษย์เราไม่สามารถทำได้ หรือทนต่อสภาพนั้นได้นาน และช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ส่วนหลักในการพัฒนาหุ่นยนต์ เทคโนโลยี AI หรือมือกลนั้น จะคำนึงถึงแนวทางเหล่านี้เป็นหลัก

• ส่วนการควบคุม เป็นการศึกษาแนวทางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงชิ้นส่วน ข้อต่อแกนพิกัด เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ โดยจะใช้วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญ 

• ส่วนการรับรู้ จะเป็นการศึกษาเรื่องของเซ็นเซอร์การตรวจจับข้อมูล เช่น ระบบการมองเห็น การควบคุมการออกแรง  การจับ หรือการตรวจสอบวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ แล้วนำมาประมวลผลส่งไปยังคำสั่งเพื่อ ให้เกิดการชุดคำสั่งใหม่ต่อไป

• ส่วนความเข้าใจ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลแล้วให้มีการโต้ตอบสอดคล้องในคำตอบเดียวกัน เพื่อประมวลผลการแก้ปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาและสามารถตัดสินใจได้เองโดยอัตโนมัติ

นอกจาก 3 แนวทางนี้แล้ว ยังมีการศึกษาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้หุ่นยนต์มีการทำงานได้เสมือนมนุษย์จริงได้มากขึ้น เช่น ด้านปฏิสัมพันธ์ การแยกแยะรูปร่างใบหน้าได้ , ด้านการนำทางที่ทำจะทำงานร่วมกับระบบดาวเทียม , ด้านการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน พัฒนาให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะเคลื่อนย้ายนั้น เพื่อลดการเกิดความเสียหายน้อยที่สุด และ ด้านอัจฉริยะ ที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง คำนวณความถูกต้อง แยกแยะข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น


 ทิศทางของเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะในอนาคต

จากสถิติข้อมูลที่ได้รวบรวมมา หากย้อนหลังไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่เรามีการพัฒนาหุ่นยนต์ ระบบการทำงาน แขนกล นำมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือชีวิตประจำวันของมนุษย์เราทุกวันนี้ พบว่าประเทศจีนมีการศึกษาอย่างเข้มข้นและเป็นผู้นำในด้านการวิจัยหุ่นยนต์โดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาแล้วจะมีผลงานการวิจัยน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง แต่น่าแปลกกลับมีการจดสิทธิบัตรหุ่นยนต์สูงที่สุดในโลก

สำหรับทิศทางของหุ่นยนต์ในโลกอนาคตนั้น จะถูกนำเข้ามาใช้ในงานหลายๆด้านมากขึ้น ดังนั้น ณ ตอนนี้ทั่วโลกก็ยังมีการวิจัย พัฒนา และมองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหุ่นยนต์ ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนคู่หูในการทำงานของมนุษย์เราในอนาคตนั่นก็คือ  เรื่องของความสัมพันธ์ เพราะว่ามนุษย์นั้นจะต้องทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ การสื่อสารระหว่างกันจึงเป็นพื้นฐาน ที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการตีความหมายทั้งประโยคหรือเป็นคำ การจดจำเสียง แยกแยะเสียง ของมนุษย์สัตว์เลี้ยงและเสียงตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเคลื่อนที่และการนำทาง การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในปัจจุบันจะมีการเคลื่อนไหวตามจังหวะ หรืออาจจะไปตามองศาที่ตั้งโปรแกรมไว้ แต่ในอนาคตจะสามารถ นอน ลุก นั่ง เดินและวิ่งได้คล่องตัวมากขึ้น ส่วนในเรื่องของทิศทางนั้น คือการที่หุ่นยนต์สามารถจดจำจุดที่ตั้งของตัวเอง และรู้ถึงที่ตั้งจุดหมายที่กำลังจะไปได้อย่างแม่นยำ ซึ่งหากอนาคตการมีหุ่นยนต์เป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้าน เหมือนอย่างในภาพยนตร์ก็สามารถไปร้านสะดวกซื้อ ไปส่งของให้กับเราได้โดยที่กลับมาอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

 

การรองรับอาชีพหรืองานของหุ่นยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้

 


 
• การมีหุ่นยนต์ให้เช่าแบบ Robot as a Service ที่หลายองค์กรสามารถเช่านำไปใช้งานในด้านบริการสังคมหรือธุรกิจได้ โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง
• จะเริ่มมีผู้ผลิตหุ่นยนต์เกิดขึ้นมากขึ้น และตลาดหุ่นยนต์มีความผันผวนสูง
• มีกฎหมายคุ้มครองหุ่นยนต์หรือการควบคุมหุ่นยนต์ เพราะการนำหุ่นยนต์มาใช้งานไม่ว่าจะรูปแบบใด ต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งต่อประเทศชาติ สังคม ชีวิตและทรัพย์สิน และสิทธิส่วนบุคคลด้วย
• ระบบการทำงานแบบ E-Commerce จะมอบหมายให้หุ่นยนต์จัดการเรื่องการขนส่งสินค้าแทนมนุษย์ไปโดยปริยาย


ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อยู่ตามต่างจังหวัดบ้าง และอยู่ในเขตปริมณฑล ยังคงมีความต้องการใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก เพราะว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยถูกส่งออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ ปัญหาในการขาดแคลนแรงงานเริ่มมีมากขึ้นทุกวัน และงานบางประเภทที่มีลักษณะซ้ำซ้อนหรือเสี่ยงอันตราย จึงทำให้การที่จะใช้แรงงานคนเข้าไปทำนั้น อาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตได้ ปัจจุบันเลยได้มีการนำเอานวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม มีตัวอย่างดังนี้

1. หุ่นยนต์อเนกประสงค์ ในโรงงานอุตสาหกรรมการใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์นี้ จะพัฒนามาเป็นแบบแขนหุ่นยนต์เป็นหลัก ช่วยในการหยิบจับส่งงานชิ้นต่อชิ้นได้ลื่นไหล และยังมีความสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ในการทำงานอื่น ๆ ได้อีก เช่น ประกอบชิ้นงานที่ละเอียดหรือมีขนาดเล็ก และตรวจสอบงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้น้ำหนักเบา ทนต่อสภาพแวดล้อม อากาศร้อนได้ และมีโครงสร้างที่ป้องกันฝุ่นกันน้ำ เหมาะสำหรับที่จะทำงานในพื้นที่แคบได้ และเป็นโปรแกรม automation เพื่อทำให้ง่ายต่อการควบคุมหรือการออกคำสั่งได้

2. หุ่นยนต์เชื่อม ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยจะมีการใช้หุ่นยนต์ประเภทนี้สูงมาก ลักษณะก็คือจะมีแขน ที่มีปลายเป็นหัวเหล็ก ไว้เชื่อมวัสดุตามจุดต่าง ๆ ที่ได้มีการตั้งตั้งค่าไว้ และสามารถทำได้แม่นยำกว่ามนุษย์ บางรุ่นมีการออกแบบมาเพื่อเชื่อมไฟฟ้าโดยเฉพาะ และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 20 กิโลกรัม มีระยะการเชื่อมไกลถึง 2 เมตร สามารถเชื่อมได้ทั้งไฟฟ้า เลเซอร์ งานตัดประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

3. หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าและวัสดุ เป็นที่นิยมมากในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงโกดังเก็บสินค้า ใน Amazon และ Alibaba เองก็ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าในโรงงานของตัวเอง แทนการใช้แรงงานจากมนุษย์ หุ่นยนต์ประเภทนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในพื้นที่ของตนเอง และทำหน้าที่ในการจัดเรียงสินค้าลงกล่อง packaging การเรียงสินค้าลงบนกล่องพาเลท และการเคลื่อนย้ายพาเลทไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อรอการขนส่งต่อไป

4. หุ่นยนต์ตรวจสอบความปลอดภัย โรงงานอุตสาหกรรมก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกัน งานบางอย่างก็เสี่ยงเกินกว่าที่มนุษย์เราจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองและอยากเข้าถึง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ได้นำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในเรื่องความปลอดภัย และมีบทบาทหน้าที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบสารพิษที่รั่วไหลในโรงงาน , ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบปล่องควันหรือจุดที่อยู่สูง , ตรวจสอบวัสดุในโรงงาน ความหนาของถังสารเคมี หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีทั้งแบบสามารถที่จะทำงานได้ด้วยตัวเองหรือมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมสั่งการอีกที

5. หุ่นยนต์ขึ้นรูปพลาสติก หุ่นยนต์ประเภทนี้มีหน้าที่ในการ ฉีด หยิบ จับ ขึ้นรูปพลาสติก ตามการใช้งาน เช่น ภาชนะจาน ช้อน ส้อม ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และท่อพลาสติก การใช้หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีความแม่นยำ ชิ้นงานที่ออกมามีความละเอียดอ่อน มากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไป

 

หลายคนยังมีความกลัวและมีความคิดที่ว่าในโลกอนาคตข้างหน้า หากยังมีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความอัจฉริยะมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อย ๆ มนุษย์เราจะถูกหุ่นยนต์ครองโลกและสูญพันธ์อยู่หรือเปล่า แต่ที่จริงแล้วการมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำให้โลกพัฒนาไกลไปในทางที่ดีขึ้นมากมาย มนุษย์ใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน ในเมื่อมนุษย์เราเป็นผู้สร้างกลไกนี้ขึ้นมา ยังไงมนุษย์ก็อยู่เหนือการควบคุมของหุ่นยนต์อยู่เสมอ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.