วันที่ 18 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต เปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"


28 เม.ย. 2564, 21:21

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต เปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยได้มอบอาหารพระราชทานจำนวน 3,200 ชุด ทั้งยังเยี่ยมผู้พิการในพื้นที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี โดยมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจคู่ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยสภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาทก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ การสแกน QR CODE ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารใน ระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 023-6-06799-0 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.