วันที่ 18 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเช็คเลย ! อัพเดต "28 จังหวัด" งดออกนอกเคหสถาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด


4 พ.ค. 2564, 06:02เช็คเลย ! อัพเดต "28 จังหวัด" งดออกนอกเคหสถาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 22.30 น.  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด  รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ดังนี้

ภาคเหนือ
1. แพร่ 23.00 - 03.00 น.
2. อุทัยธานี 23.00 - 04.00 น.

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
1. ชัยนาท 23.00 - 04.00 น.
2. นครนายก 23.00 - 04.00 น.
3. นครปฐม 23.00 - 04.00 น.
4. นนทบุรี 21.00 - 04.00 น.
5. ปทุมธานี 21.00 - 04.00 น.
6. เพชรบุรี 23.00 - 04.00 น.
7. ราชบุรี 23.00 - 04.00 น.
8. สมุทรปราการ 21.00 - 04.00 น.
9. สมุทรสาคร 23.00 - 04.00 น.
10. สุพรรณบุรี 23.00 - 04.00 น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ชัยภูมิ 23.00 - 04.00 น.
2. นครราชสีมา 23.00 - 04.00 น.
3. บุรีรัมย์ ตลอดทั้งวัน
4 .บึงกาฬ 23.00 - 04.00 น.
5. ยโสธร 23.00 - 04.00 น.
6. หนองคาย 23.00 - 04.00 น.
7. อุบลราชธานี 23.00 - 04.00 น.

ภาคใต้
1. กระบี่ 22.00 - 04.00 น.
2. ตรัง 22.00 - 03.00 น.
3. ปัตตานี 22.00 - 04.00 น.
4. พัทลุง 24.00 - 03.00 น.
5. ภูเก็ต 24.00 - 04.00 น.
6. ยะลา 22.00 - 04.00 น.
7. ระนอง 22.00 - 04.00 น.
8. สงขลา 22.00 - 04.00 น.
9. สุราษฎร์ธานี 22.00 - 04.00 น. 

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.