วันที่ 18 พ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ลพบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 5 ราย รวมสะสม 147 ราย


4 พ.ค. 2564, 16:04"ลพบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 5 ราย รวมสะสม 147 ราย
วันนี้ ( 4 พ.ค.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยเพิ่มใหม่ 5 ราย รวมทั้งสิ้น 147 ราย รักษาหาย 65 ราย เสียชีวิต 1 ราย

รายแรก (นับรวมจากทั้งหมดเป็นรายที่ 143) เพศหญิง อายุ 21 ปี ม.7 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย โควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร รักษาตัว ณ รพ.โคกสำโรง

รายที่สอง (นับรวมจากทั้งหมดเป็นรายที่ 144) เพศชาย อายุ 8 ปี ม.7 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย โควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร รักษาตัว ณ รพ.โคกสำโรง
 รายที่สาม (นับรวมจากทั้งหมดเป็นรายที่ 145) เพศชาย อายุ 59 ปี ม.6 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย โควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร  รักษาตัว ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช

รายที่สี่ (นับรวมจากทั้งหมดเป็นรายที่ 146) เพศหญิง อายุ 22 ปี ม.3 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย โควิด-19 ของ จ.ลพบุรี (รายที่ 138) รักษาตัว ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช

รายที่ห้า (นับรวมจากทั้งหมดเป็นรายที่ 147) เพศหญิง อายุ 33 ปี ม.10 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย โควิด-19 ของ จ.ลพบุรี  (รายที่ 138) รักษาตัว ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.