วันที่ 3 ส.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 13 พ.ค. 64 ลดลง 50 บาท !


13 พ.ค. 2564, 09:36"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 13 พ.ค. 64  ลดลง 50 บาท !
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.27 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 26,900.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,000.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 26,408.72 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 27,500.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมาMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.