วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
ในหลวงร.10 ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ถึงสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา


14 พ.ค. 2564, 19:26

ในหลวงร.10 ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ถึงสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ความว่า

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา
กรุงพนมเปญ

 


ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา

หม่อมฉันขอให้ฝ่าพระบาทมั่นพระทัยได้ว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอบคุณ มติชนออนไลน์


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.