วันที่ 12 ธ.ค. 2562, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"มท.1" สั่งลุย! แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ วอน! ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด


13 ส.ค. 2562, 09:40"มท.1" สั่งลุย! แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ วอน! ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ล่าสุดขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 8 จังหวัด เช่น กำแพงเพชร เพชรบรูณ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สุรินทร์ และนครราชสีมา โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบขาดน้ำทำการเกษตร โดยมีเพียงจังหวัดสุรินทร์ 1 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแล้ว ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขุดเขาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมเพื่อทำประปา รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแรงดันการจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ลงเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำและเพื่อให้มีน้ำประปาใช้เพียงพอ อีกทั้งมีการบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำด้วย 

ทั้งนี้ที่มีข่าวว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ น้ำประปาในพื้นที่ 9 จังหวัดอาจมีปัญหานั้น แต่จากพยากรณ์อากาศพบว่าในเดือนกันยายน- ตุลาคมนี้ จะมีฝนตกมาเติมก็เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง พร้อมยืนยันมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวได้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวถึงเรื่องงบประมาณว่า แต่ละจังหวัดมีงบประมาณทดลองราชการของจังหวัดแล้ว และหากพื้นที่ใดประกาศเขตภัยพิบัติก็จะมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งมาเพิ่ม จึงไม่จำเป็นต้องเสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีกRecommend NewsMOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.