วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสระบุรี


17 พ.ค. 2564, 13:05

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสระบุรีวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล ชั้น 5 อาคารสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสระบุรี

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 2 เครื่อง ผ่านทางกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด - 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสระบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีอาการความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากเชื้อเข้าสู่ปอด จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้วยเครื่องช่วยหายใจชนิดให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) เพื่อช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงพยาบาลสระบุรี รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจนหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้พ้นภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

ในการนี้คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสระบุรี ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี อัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขยายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

 


 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.