วันที่ 13 ธ.ค. 2562, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"องคมนตรี" เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ชุมพร


13 ส.ค. 2562, 16:02"องคมนตรี" เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ชุมพร
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 13 ส.ค.62 ที่ รร.บ้านในหุบ หมู่ที่ 4ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานว่าข้าราชการ และประชาชนจังหวัดชุมพร  ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบวาตภัยในจังหวัดชุมพร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญสิ่งของพระราชทานและอาหารพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพร ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 พื้นที่ประสบวาตภัยรวม 6 อำเภอ 29 ตำบล 101 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,567 คน 1,453 ครัวเรือน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เสียหายบางส่วน 238 หลัง พืชสวนได้รับความเสียหาย 621 ไร่ 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านที่อยู่อาศัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดหาวัสดุในการซ่อมแซม ด้านแรงงานจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ด้านการเกษตร ส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ

พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวให้ประชาชนได้รับทราบและมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค หลังจากนั้นได้ได้มอบอาหารกล่องพระราชทานแก่ปะชาชน เสร็จแล้วเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ประสพภัยในพื้นที่ บ้านในหุบ ต.เขาค่าย อ.สวี สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสพภัยเป็นอย่างยิ่ง/ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร


Recommend NewsMOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.