เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง" เข้าพบ ผวจ.กาญจน์ ติดตามแนวทางการพัฒนาจังหวัด


6 มิ.ย. 2562, 13:29"ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง" เข้าพบ ผวจ.กาญจน์ ติดตามแนวทางการพัฒนาจังหวัด
วันนี้ (6 มิ.ย. 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้นำคณะเข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ห้องทำงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้พูดคุยกันถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการต่างๆ หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

จากนั้น นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี นายด่านศุลกากรสังขละบุรี และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหาของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด พร้อมทั้งได้หารือข้อราชการกับประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกาญจนบุรี และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภาคเอกชนได้เสนอขอให้กระทรวงการคลังสนับสนุนในโครงการพัฒนาเกี่ยวกับด้านชายแดน เพื่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีและของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.