เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รพ.พหลพลพยุหเสนา เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ


6 มิ.ย. 2562, 13:40รพ.พหลพลพยุหเสนา เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ชั้น G ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมด้วย นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมี นายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดคลินิกพิเศษฯ ในครั้งนี้ และมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ จากนั้นได้ร่วมเยี่ยมชมการให้บริการภายในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเพื่อบริการประชาชนผู้มารับบริการให้ได้รับการบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็วในการรับบริการทางการแพทย์ เป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอยของผู้มารับบริการ

สำหรับคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง โดยผู้ป่วยและญาติไม่ต้องรอคิวนาน สามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์ ซึ่งคลินิกฯ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น G ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์                                                        
ระหว่างเวลา 16.30-20.30 น. มีคลินิกเฉพาะทางเปิดให้บริการดังนี้ ด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร กุมารเวชกรรมโรคระบบการหายใจ กุมารกรรมโรคหัวใจ โสต ศอ นาสิก ศัลยกรรม กุมารเวชกรรมพัฒนาการและพฤติกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยกรรมกระดูกโรคข้อสะโพกและข้อเข่า รังสีวิทยา และอายุรกรรมโรคไต ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 093-2141717

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.