เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"นายอำเภอท่าม่วง" เดินทางเปิดโครงการปลูกป่าชุมชน เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562


6 มิ.ย. 2562, 14:25"นายอำเภอท่าม่วง" เดินทางเปิดโครงการปลูกป่าชุมชน เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
วันนี้ (6 มิ.ย. 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายนันทวุฒิ จีนาภักดิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน รวมทั้ง พ.อ.มนตรี ธนวรรณโอภาส เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 17, นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง, นายสรายุทธ จีนาภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารมทบ.17, จิตอาสา คณะกรรมการป่าชุมชน คณะครู, นักเรียนบ้านสระเศรษฐี และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพียง และร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย

 

 

ส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ทำให้อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐีจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับคนรุ่นหลังสืบไป   

จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ เนื่องในพิธีมงคลราชาภิเษก พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร และต้นไม้นานๆเพื่อฟื้นฟูสภาพผืนป่ามาให้กลับมาดังเดิม

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.