วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเที่ยวได้!  สวนสัตว์โคราช เปิดให้บริการแล้ว ใครฉีดวัคซีน ลดค่าเข้า 30%


1 มิ.ย. 2564, 14:12เที่ยวได้!  สวนสัตว์โคราช เปิดให้บริการแล้ว ใครฉีดวัคซีน ลดค่าเข้า 30%
 

เพจ สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศว่า 1 มิถุนายน 2564 สวนสัตว์เปิดให้บริการตามปกติแล้ว ยกเว้นสวนน้ำ ในช่วงนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมามีความห่วงใย​ ขอแนะนำประชาชนป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
T : Temperature Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T: Thai Cha Na  สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น 


ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาด ตกแต่งบริเวณพื้นที่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ สวนสัตว์นครราชสีมาเน้นย้ำให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ประกอบการทุกคนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างรัดกุม


พิเศษ เฉพาะท่านที่จองฉีด หรือฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว แสดงหลักฐาน ณ จุดจำหน่ายบัตร รับส่วนลดค่าบัตรผ่านประตู (เฉพาะผู้ใหญ่) 30% ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564


ทั้งนี้ สวนสัตว์ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว
แต่ก็ยังต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และเช็คอินไทยชนะ ควบคู่กันไปด้วย

สอบถาม โทร. 083 372 0404 

 


 

 

ที่มาสวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO


Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.