เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"จังหวัดร้อยเอ็ด" จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ณ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม


6 มิ.ย. 2562, 14:42"จังหวัดร้อยเอ็ด" จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ณ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ด้านการศึกษา และท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลกภายใต้ชื่องาน "เด็กร้อยเอ็ด ดื่มนมทุกวัน เติบโตสมวัย ร่างกายสูงดีสมส่วน" หวังส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนร้อยเอ็ดใส่ใจการดื่มนมเพื่อร่างกายสูงดี สมส่วน เติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดร.สมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว โดยมี พว.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก เป็นผู้ดำเนินรายการ มีนายถาวร ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ้งวิยาคม นำคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

กิจกรรมในงาน มีการแสดงของแกนนำวัยใสโรงเรียนบ้านซ้งวิยาคม การแถลงข่าวในประเด็น “นโยบายการดื่มนมในเด็กวัยเรียน เพื่อให้เด็กร้อยเอ็ด สูงดี สมส่วน” โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็น “การพัฒนาคุณภาพคน ในเมืองสุขภาพดี” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเด็น “นม กับการเจริญเติบโตของเด็กไทย”  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็น “นโยบายการดื่มนมในโรงเรียน”  ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็น “การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กร้อยเอ็ดดื่มนมทุกวัน” บริษัท นมทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ ประเด็น “คุณภาพการผลิตนมสำหรับเด็กวัยเรียน” หวังเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง และเด็กร้อยเอ็ด ใส่ใจการดื่มนมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอันจะส่งผลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในอนาคต งานนี้สนุกสนานไปกับการแข่งขันดื่มนมเร็วของตัวแทนนักเรียน 10 คน โดยแต่ละคนจะต้องดื่มนมสดจำนวน 3 ขวด หมดก่อนคนอื่นถือเป็นผู้ชนะเลิศ รับรางวัลเงินสดจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรียกเสียงเชียร์กันไปทั้งห้องประชุม งานนี้บรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมงานต่างได้ลิ้มชิมรสนมโรงเรียนกันถ้วนหน้า โดยมีพ่อบ้านบางคนแอบกระซิบผู้สื่อข่าวว่านมโรงเรียนดีกว่านมที่บ้าน

ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2573 โดยมีเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งข้อที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาคนให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ ในขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติไทย 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอย่างต่อเนื่อง และยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาให้เป็นเมืองสุขภาพ ซึ่งปัญหาที่พบคือ ปี 2561 เด็กวัยเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีภาวะสูงดี สมส่วน เพียง ร้อยละ 66.89 (เกณฑ์ ร้อยละ 68) ในขณะที่ องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้ และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตแก่ประชากรโลก จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “เด็กร้อยเอ็ด ดื่มนมทุกวัน เติบโตสมวัย ร่างกายสูงดีสมส่วน” ณ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

 ในโอกาสนี้ นางสุมาลัย  ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม จำนวน 130 คน อีกด้วยRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.