เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มจร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมปัจจัย ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ - ประชาชนทั่วไป


3 มิ.ย. 2564, 10:00มจร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมปัจจัย ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ - ประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ มจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ กล่าวว่า มจร.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะสงฆ์อำเภอหล่มสัก เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ร.๙) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม, ดร. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  พร้อมทั้งพระเดชพระคุณ พระปริยัติพัชราภรณ์, ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เป็นผู้มอบวัสดุเครื่องใช้ให้แก่ตัวแทนผู้รับมอบ นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  นอกจากนี้ยังมีสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


 


ซึ่งพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ตามบัญชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรที่มีความพร้อม ดำเนินการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละส่วนงาน หรือให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

สำหรับมาตรการในการป้องกันการโรคติดเชื้อโรโคโรน่า 2019 จะมีทีม อสม.มาอำนวยความสะดวกในการตรวจวัดอุณหภูมิ และนำเจลล้างมือมาไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ล้างมือ พร้อมทั้งรักษาระยะห่างตามมาตรการอย่างเข้มข้น


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.