วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR


9 มิ.ย. 2564, 14:56

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPRเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 18 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยมีพล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยพล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พล.อ.ต.ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา น.อ.นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุด PARR รวมทั้งสิ้นจำนวน 620 ชุด มูลค่า 27,453,257 บาท พระราชทานให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส (covid-19) ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.