วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่ "พ.ต.อ.ณรัชต์-พล.อ.อภิรัชต์"


9 มิ.ย. 2564, 16:49โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่ "พ.ต.อ.ณรัชต์-พล.อ.อภิรัชต์"
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา โดยมีเนื้อหาความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง และสำนักงานองคมนตรี ดังรายนามท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ ปรากฏรายนามของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ และ พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ นายวิมล จันทรโรทัย ,จำนรรจ์ มิมะพันธุ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกในครั้งนี้ด้วย

 

สามารถอ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มได้ที่ -->>>  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.