วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศงดเก็บค่าเทอม


10 มิ.ย. 2564, 08:32โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศงดเก็บค่าเทอม
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีแนวทางดังนี้งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท


งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ของนักเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น จำนวน 1,500 บาท©2018 ONBNEWS. All rights reserved.