วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสำรองเลือด ช่วงโควิด-19


10 มิ.ย. 2564, 17:55จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสำรองเลือด ช่วงโควิด-19
วันนี้ 10 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า  เวลา 09.30 น. นางชนัญชิดา จุฑาสงฆ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นางวันดี วิรัสสะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และคณะร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสำรองเลือดช่วงโควิด-19

โดยมี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาได้แก่ ผู้ป่วยโรคเลือด โรคมะเร็ง ผ่าตัด คลอดบุตร อุบัติเหตุ ฯลฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดที่งดหน่วยบริการโลหิตเคลื่อนที่ แต่มีเลือดใช้นั้นเป็นเพราะภาคบริการโลหิตในพื้นที่ ได้นำโลหิตที่ได้จากจังหวัดอื่นที่ไม่มีการงดหน่วยจ่ายให้กับผู้ป่วยของจังหวัดที่งดหน่วยรับบริจาคโลหิต 

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.