วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 11 มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 150 บาท !


11 มิ.ย. 2564, 09:38"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 11 มิ.ย. 64  เพิ่มขึ้น 150 บาท !

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.24 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,850.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,950.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,348.64 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,450.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.