วันที่ 16 มิ.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsศิริราช แจ้งดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้ประชาชนที่มีนัดหมายได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.


11 มิ.ย. 2564, 20:08ศิริราช แจ้งดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้ประชาชนที่มีนัดหมายได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.
วันนี้ (11 มิ.ย.) ศิริราช ประกาศดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนที่มีนัดหมายไว้ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ไทยร่วมใจ และผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รวมทั้งจุดรับบริการวัคซีนภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นัดหมายได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป 

 สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้รอรับการติดต่อจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อให้มาเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ทันที ที่ทางศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดนครปฐม สำหรับรายชื่อผู้ได้คิวรับวัคซีนของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทาง www.gi.mahidol.ac.th 


ขอบคุณ fm91bkk©2018 ONBNEWS. All rights reserved.