เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ป.ป.ช.ตรวจเสาไฟช้างวิเชียรบุรี ตัวเสาแค่ 7 พันบาท แต่ช้างกับโคมไฟ ราคากว่า 1 แสนบาท


21 มิ.ย. 2564, 09:44ป.ป.ช.ตรวจเสาไฟช้างวิเชียรบุรี ตัวเสาแค่ 7 พันบาท แต่ช้างกับโคมไฟ ราคากว่า 1 แสนบาท
จากที่ก่อนหน้านี้ เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า " มาอีกหนึ่ง ! รอบนี้ที่วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ทำเสาไฟรูปช้าง พร้อมชุดโคมไฟ ไฮเพรสเซอร์โซเดียม 250 วัตต์ จำนวน 40 ชุด งบ 4 ล้านบาท เฉลี่ยราคาตกชุดละแสน "นางฐิติพร สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ถนนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 3 จุดคือ จุดแรกที่ถนนมรกต 56 ต้น จุดที่สองที่ถนนบุศราคัม 40 ต้น และจุดที่สามที่ถนนบวงสรวง 108 ต้น


ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ได้ลงตรวจสอบทั้ง 3 จุด ซึ่งมี 3 สัญญา จัดจ้างกันในช่วงประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สิ่งที่มองเห็นคือตัวเสาและตัวโคมไฟ บางจุดชำรุดและอุปกรณ์สูญหายไปบ้างแล้ว ซึ่งจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ในส่วนงบประมาณของเสาไฟตามเอกสารที่ได้มา พบว่าตัวเสาไฟมีราคาต้นละประมาณ 144,000 บาท รวมแล้ว 3 จุด 204 ต้น เป็นจำนวนเงินเกือบ 30 ล้านบาท เท่าที่ตรวจสอบจากสัญญา เสาจะอยู่ในราคา 7,000 บาท ตัวประติมากรรมรูปช้างกับโคมไฟ ชุดละ 1 แสนบาท ซึ่งต่อจากนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณ และรายละเอียดของเนื้องานว่ามีที่มาอย่างไร เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักวิชาช่าง หรือว่าเป็นไปตามหลักของทางราชการหรือไม่.

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.