เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สาธารณสุขเบตง" เก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 หวั่นคลัสเตอร์มัรกัสยะลา เป็นสายพันธุ์เบตาแอฟริกา 


22 มิ.ย. 2564, 14:25"สาธารณสุขเบตง" เก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 หวั่นคลัสเตอร์มัรกัสยะลา เป็นสายพันธุ์เบตาแอฟริกา 
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวนทางเข้าชุมชม กือติง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วย นายศิริ มงคลประจักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 3 ชุมชนกลุ่มเสี่ยง  ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอเบตง ผู้ป่วย 113 ราย รักษาหาย 18 ราย รักษาใน รพ. 69 ราย รักษาใน รพ.สนาม 24 ราย ส่งต่อ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย ส่วนผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ที่เดินทางมาจากโรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอานมัรกัส จ.ยะลา และคนในครอบครัวติดเชื้อ ให้มีการกักตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง14วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากมีรายงานว่าคลัสเตอร์ มัรกัส ยะลา เป็นการติดเชื้อเป็นสายพันธุ์เบตาแอฟริกาขณะที่สาธารณสุขอำเภอเบตง และสาธารณสุขเทศบาลเมืองเบตง ได้เข้าทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกกว่า 100 คน ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดหรือมีบ้านติดกับผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว โดยล่าสุด ศปก.อำเภอเบตงได้ วางมาตรการ ปิดชุมชนกลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชุมชน เพื่อไม่ให้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนเดินทางเข้า-ออก เป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการหยุดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาด


ด้านนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วย นายศิริ มงคลประจักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนางสาวภักธิพันธ์ บำรุงศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ชุมชน กือติง  ชุมชนบูเก็ตตักโกร และชุมชนกุนุงจนอง เพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการปิดชุมชนทั้ง 3 ชุมชนเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีความมั่นใจว่าทางเทศบาลเมืองเบตงไม่ทอดทิ้งประชาชนให้อยู่ตามลำพัง แต่จะเร่งเข้าไปดำเนินการเพื่อหาทางยุติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยเร็ว

 

 

 

 

 

 

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.