เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รัฐบาล ยืนยันดูแลเศรษฐกิจฐานราก รองรับความผันผวนโลก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


17 ส.ค. 2562, 11:31รัฐบาล ยืนยันดูแลเศรษฐกิจฐานราก รองรับความผันผวนโลก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงและพยุงไม่ให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงกว่าที่ควรจะเป็น โดยเน้นที่การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและต้องเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินกระจายไปยังกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มฐานราก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้น เช่น ปัญหาภัยแล้งและราคาพืชผลการเกษตร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะต้องดูแลประชาชนในระดับฐานราก ที่มีอยู่ร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันลงทุน หรือ PPP ทำให้เกิดการจ้างงานคนในประเทศ ดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี 2563 จะไม่ละเลยเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.