เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ราชกิจจาฯ ประกาศ "2 อดีตรัฐมนตรี" เป็นบุคคลไร้ความสามารถ


17 ส.ค. 2562, 16:59ราชกิจจาฯ ประกาศ "2 อดีตรัฐมนตรี" เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรี เป็นคนไร้ความสามารถ 2 ราย โดยระบุว่า 

คนแรก ศาลมีคำสั่งให้ นายอำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง หลังจากศาลไต่สวนพยานหลักฐานผู้ร้องแล้วเห็นว่านายอำนวย ประสบอุบัติเหตุหกล้มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอาการสมองเสื่อมและเนื้อสมองตายถามตอบไม่รู้เรื่อง ไม่ทำตามคำสั่ง สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีผู้ดูแล 24 ชั่วโมง เดินไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และไม่สามารถทำนิติกรรมใดด้วยตนเองได้

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายอำนวยเป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 จึงเห็นสมควรตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้อนุบาลได้ตามขอ จึงมีคำสั่งว่านายอำนวย วีรวรรณเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.2562

นายอำนวย วีรวรรณ เริ่มรับราชการที่กระทรวงการคลังเมื่อปี 2501 ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังปี 2518-2520 และได้เป็น รมว.คลัง เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2523-2524 ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี เป็นอดีต รมว.ต่างประเทศ ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และเป็น รมว.คลังในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี 2535

ต่อมาได้ลาออกและเข้าสู่การเมืองเป็นหัวหน้าพรรคนำไทย เคยลงสมัครเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 จากนั้นได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกฯ และ รมว.คลัง ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินเมื่อปี 2540 ได้ ภายหลังมีการแต่งตั้งนายทนง พิทยะ เข้ามาเป็นแทนและมีการลดค่าเงินบาทเป็นประวัติศาสตร์วิกฤติการเงินครั้งใหญ่ของประเทศหรือวิกฤติต้มยำกุ้งนอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งให้ นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนายประเสริฐศักดิ์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรชาย โดยศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่านายอาภรณ์ ป่วยเป็นโรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง กดเนื้อสมองด้านข้างซ้าย ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถสื่อสารได้ ต้องมีผู้ดูแล ไม่สามารถประกอบกิจการงานหรือช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ อันเข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ผู้ร้องเป็นบุตรและเป็นผู้ดูแลนายอาภรณ์ตลอดมา จึงสมควรให้เป็นผู้อนุบาล จึงมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.2562

นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เคยเป็นอดีตผู้บริหารภาคเอกชนในบริษัทไอบีเอ็มและอินเทลและอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2520 ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และเป็น รมช.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2522 ในรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.