วันที่ 21 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.3 ลงพื้นที่สำรวจป่าต้นน้ำตกถ้ำพระ เล็งใช้กักเก็บน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


5 ก.ค. 2564, 06:52มท.3 ลงพื้นที่สำรวจป่าต้นน้ำตกถ้ำพระ เล็งใช้กักเก็บน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันนี้ 4 ก.ค. 64 ด ร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจป่าต้นน้ำของน้ำตกถ้ำพระที่อยู่บนภูวัว ซึ่งอยู่ที่หลังวัดถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยเดินเท้าขึ้นภูวัวเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อสำรวจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้น้ำตกถ้ำพระซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ มีน้ำตกตลอดทั้งปี เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า ในตอนนี้จังหวัดบึงกาฬก่อตั้งมา 10 ปี แล้ว และกำลังจะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 และกำลังจะมีสนามบินบึงกาฬ และกำลังจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ในอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาคือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งน้ำตกถ้ำพระถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นน้ำตกที่สวยงามและเล่นสไลเดอร์ตามร่องหินที่เป็นทางน้ำไหลตามธรรมชาติ

 

 


แต่ปัญหาที่เกิดทุกปีคือ พอหมดฤดูฝน น้ำก็จะแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็วทำอย่างไรจึงจะให้มีน้ำตกตลอดทั้งปี จึงได้มีการสำรวจพื้นที่ เพื่อหาทางที่จะพัฒนาให้มีแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ด้านบนเหนือน้ำตกถ้ำพระ เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยวและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ให้อุดมสมบูรณ์ และประโยชน์ต่อการเกษตร  โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  คุ้มค่ากับงบประมาณ และคุ้มค่ากับศักยภาพของพื้นที่ต่อไป
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.