วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 6 ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 100 บาท !


6 ก.ค. 2564, 09:36"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 6 ก.ค. 64 เพิ่มขึ้น 100 บาท !
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,250.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,350.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 26,757.40 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 27,850 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.