วันที่ 3 ส.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
หน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


19 ก.ค. 2564, 08:44

หน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 18 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2564 ทั้งยังจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ลำพูน และอำนาจเจริญ มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร โดยทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ขึ้นเมื่อปี 2512

 


ส่วนที่ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ที่มั่งคงสามารถเข้าถึงการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.