วันที่ 21 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปิดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูลังกา จนกว่าการระบาดโควิดคลี่คลาย


19 ก.ค. 2564, 18:09ปิดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูลังกา จนกว่าการระบาดโควิดคลี่คลาย
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยเฉพาะบริเวณถ้ำนาคา ฝั่งทางบ้านวิมานทิพย์ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ประมาณ 200 คน ซึ่งถือว่าน้อยทั้งที่พึ่งเปิดได้ไม่นาน หลังปิดอุทยานให้ธรรมชาติฟื้นฟู ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาต้องปิดให้ท่องเที่ยวเข้าชมและพักแรมได้ แค่วันพรุ่งนี้คือในวันที่ 20 ก.ค.นี้ จนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด19 จะเบาบางหรือดีขึ้น จึงจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้เปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่า ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่นี้มีการระบาดขยายวงกว้างในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

 

 


จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35(4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแหล่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูลังกา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติฎลังกา จังหวัดนครพนม – บึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ 042-530766,184,792,3505 หรือ E-Mail: [email protected] จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (นายพันธ์ยศ กีรติพศ์ศักดา) นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา.

หน.อุทยานแห่งชาติภูลังกา กล่าวต่อไปว่า ช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวชมน้ำตก จะได้นำเรื่องเข้าหารือกับคณะกรรมการท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ เพื่อพิจารณาว่าสมควรที่จะปิดไปอีกนานเท่าไร ต้องนำสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดมาพิจารณาประกอบด้วย หากการระบาดเบาบางก็จะพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด แต่ต้องได้คัดกรอง นทท.อย่างเคร่งครัด ดูไทม์ไลน์ว่าเดินทางมาจากจุดเสี่ยงหรือเสียงสูงหรือไม่ และอาจลดปริมาณ นทท.ลงให้เหลือครึ่ง 1 ประมาณ 175 คน จากเดิม 350 คน เพราะต้องมั่นใจว่าผู้มาเที่ยวไม่นำเชื้อโรคโควิดมาติดคนอื่นรวมทั้ง จนท.ด้วย ส่วนจุดขึ้นชมก็ได้ปรับปรุงดีขึ้นกว่าเดิม แต่จุดที่โหนเชื่อกก็ยังมีอยู่ ปีหน้าอาจจะได้งบประมาณมาทำบันไดขึ้นเพิ่มเติม.

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.