วันที่ 3 ส.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsหมอสุกิจ เผย ปธ.สภาฯเปิด 4 ช่องทาง ปชช.ร้องทุกข์ ชี้งดประชุมแต่ไม่หยุดทำงาน


22 ก.ค. 2564, 11:57หมอสุกิจ เผย ปธ.สภาฯเปิด 4 ช่องทาง ปชช.ร้องทุกข์ ชี้งดประชุมแต่ไม่หยุดทำงาน
วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า เนื่องจากมีการงดประชุมสภาฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้งดตามไปด้วย และน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งปกติในการประชุมสภาฯจะเห็นว่าก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม จะอนุญาตให้ ส.ส.ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนได้ และประธานจะส่งเรื่องดังกล่าวไปให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ดังนั้นประธานสภาฯจึงให้ ส.ส.สามารถส่งปัญหาความเดือดร้อนมายังประธานสภาฯ ได้ ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางสภาฯจะแจ้งรายละเอียดไปยัง ส.ส.ให้ทราบช่องทางเหล่านี้ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับมา ก็จะส่งไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนเดิมทุกประการ


นพ.สุกิจ กล่าวว่า ส่วนเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ ส.ส.ต้องการจะตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา ก็สามารถส่งมาได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานสภาฯ ช่องทางเดียวเท่านั้น จะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ถ้าเป็นกระทู้ถามทั่วไปที่ให้ตอบในห้องประชุมสภาฯ หรือให้ตอบในห้องกระทู้ถามแยกก็ขอให้มายื่นในวันที่มีการประชุม ส่วนประชาชนที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ในขณะนี้ ขอความกรุณายังไม่ต้องเดินทางมาที่สภาฯ แต่จะมีช่องทางให้ร้องเรียน 4 ช่องทาง คือ 

1. โทรศัพท์ เบอร์ 02-242-5900 ต่อ 25041 หรือโทรสาร 02-206-6505

2. ส่งทางไปรษณีย์ มาที่สำนักเลขาธิการสภาฯ 

3.เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/help 

4.อีเมล [email protected] 

โดยเรื่องที่ส่งมาจะได้รับการแก้ไขต่อไป จึงจะเห็นว่าแม้สภาฯจะงดประชุมก็ไม่ได้งดการทำงานโดยสิ้นเชิงก็ยังแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประะชาชนตามปกติ

 

ที่มา matichon©2018 ONBNEWS. All rights reserved.