เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เบตงสั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับ 20 คน


26 ก.ค. 2564, 18:58เบตงสั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับ 20 คน
วันนี้ (26 ก.ค.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน จังหวัดยะลา พบว่า ผู้ติดเชื้อขยายวงกว้างมากขึ้นและอย่างรวดเร็ว โดยมาจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ และคลัสเตอร์ย่อย ก่อนพาเชื้อขยายเข้าหมู่บ้าน ในหลายพื้นที่ ทำให้จังหวัดยะลาได้สั่งปิดหมู่บ้าน บูเก๊ะดาราเซ  ในพื้นที่  หมู่ที่ 8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ได้ถูกสั่งปิดแล้ว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อกว่า 26 คน ซึ่งเป็นกลุ่มติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี โดยผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปหาซื้อสินค้ามาจำหน่ายในหมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ทราบว่าตนเองได้ติดเชื้อ ซึ่งก่อนไปแพร่เชื้อในชุนชนและครอบครัวอย่างไม่รู้ตัว  ซึ่งหมู่บ้านบูเก๊ะดาราเซ ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ 10 กิโลเมตร มีประชากรรวม 547 คน 100 หลังคาเรือนขณะที่ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อกำชับการปฏิบัติโดยห้ามคนในออกและคนนอกเข้า ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. ถึง 8 ส.ค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดออกไปสู่ชุมชนภายนอกโดยการปิดหมู่บ้านดังกล่าว สาเหตุเพราะมีผู้ติดเชื้อสัมผัสทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำจำนวนมากและยัง รอผลตรวจในวันนี้อีก 80 รายและจะทำการ SWOT ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ อีกจำนวน กว่า 200 รายสาเหตุที่มีการแพร่ระบาดส่วนหนึ่งมาจากที่ไม่รู้ตัวเองว่าติดเชื้อและ ไม่ได้กักตัวอีกทั้งยังออกนอกบ้านโดยไม่รับผิดชอบว่าตนเองมาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ จึงทำให้เชื้อได้แพร่อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องปิดหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่  ชรบ.เฝ้าประตูทุกจุดที่เป็นเส้นทางเข้า โดยมีแผงกันไว้ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าเด็ดขาด


ขณะเดียวกัน หมู่บ้านดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอเบตง อสม.ทำการคัดกรองเชิงรุก เคาะประตูทุกบ้านเพื่อทำการสอบสวนโรคกลุ่มผู้สัมผัส หากพบว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงสูงก็จะนำไปกักตัว ณ สถานที่ ที่ทางอำเภอเบตงได้ตั้งเป็นศูนย์กักตัว ขณะที่วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1 ราย มารับการรักษา 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 338 ราย แยกเป็นผู้ป่วยในอำเภอเบตง จำนวน 334 ราย พบจากพื้นที่อื่น จำนวน 1 ราย และพบใน state Quarantine จำนวน 3 ราย กำลังรักษา 44 ราย รักษาหายแล้ว 288 ราย ส่งต่อ 1 ราย และเสียชีวิต 5 ราย และในวันนี้พบรายใหม่ในพื้นที่ตำบลเบตง จำนวน 1 รายและในพื้นที่ ม.8 บ้านบูเก็ตดาราเซ ต.ยะรม จำนวน 1 รายรวมผู้ป่วยสะสม 338 ราย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.